KVH Marketing, giải pháp marketing trọn gói & tối ưu nhất cho doanh nghiệp

Với gần 30 kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực đa dạng, KVH Marketing đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng.

Tạo lợi nhuận hôm nay

27

Kinh Nghiệm Dày Dạn

300

Khách Hàng Hài Lòng

150

Dự Án Thương Hiệu

15+

Ngành & Lĩnh Vực

Nông nghiệp & Thực phẩm

Khoáng sản – Vật liệu Xây dựng

Công nghiệp Nặng

Điện, Khí, Điều hòa

Xây dựng, Bất động sản

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa

Vận tải - Kho bãi

Thông tin & Truyền thông

Dịch vụ lưu trú & Ăn uống

Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm

Giáo dục - Đào tạo

Dược phẩm, Y tế

Đô thị, Điểm đến

Bright City

Cat Ba Amatina

La Phúc Township